MEd bil

Tag väg Bärbyleden / väg 55 i norrgående riktning mot Björklinge ca 4 km. Sväng sedan till vänster mot Ulva Kvarn och fortsätt ca 2 km tills du kommer till Ulva Kvarn. 

Med buss

Tag buss 104 mot Skuttunge Brunnby (Läge C3 från Uppsala C) till busshållplats Ulva Kvarn Läge B. 

Hitta till Ulva kvarn